Konferencje Centrum Badań nad Terroryzmem

Jednym z najważniejszych obszarów aktywności Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas są konferencje i seminaria naukowe. CBnT CC jest zarówno organizatorem, jak i współorganizatorem wielu takich wydarzeń naukowych, w których udział biorą wybitni przedstawiciele świata nauki, zajmujący się badaniami nad współczesnym terroryzmem i przeciwdziałaniem temu zjawisku, jak też liczni praktycy reprezentujący służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce.

Niniejsza sekcja zawiera dokumentację zdjęciową wielu spośród wspomnianych wyżej konferencji.