Informacje ogólne PDF Drukuj Email

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Działalność Centrum ma charakter naukowo - badawczy i analityczny. Tematyka, wokół której skupione są badania prowadzone w Centrum, związana jest z szeroko pojmowanymi badaniami nad terroryzmem międzynarodowym i jego zwalczaniem. W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi takie zagadnienia jak:

 • definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
 • ewolucja współczesnego terroryzmu,
 • psychologia terroryzmu,
 • socjologiczne aspekty terroryzmu,
 • przeciwdziałanie terroryzmowi,
 • narzędzia zwalczania terroryzmu,
 • ocena i analiza ryzyka,
 • podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
 • prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
 • zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
 • międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas jest jednostką naukową prowadzącą badania i przygotowującą analizy między innymi na zlecenie organów administracji rządowej, których wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych. Działania Centrum przyjmują zróżnicowane formy: od konferencji i seminariów, przez organizowanie spotkań z zaproszonymi ekspertami, badaczami i politykami, aż po publikowanie wyników prowadzonych badań.

Centrum Badań nad Terroryzmem gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu.

Umożliwia to prawdziwie interdyscyplinarne spojrzenie na to niezwykle dynamiczne i skomplikowane zjawisko, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

Kierownictwo Centrum:

Dyrektor - dr Krzysztof Liedel

Zastępca Dyrektora ds. Programowych - Paulina Piasecka

Koordynatorzy Zespołu Analiz Zamachów Bombowych - Andrzej Mroczek i Grzegorz Cieślak
Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej - Agnieszka Hejduk
Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia - dr Łukasz Tolak
Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi
Źródłami Informacji - Tomasz SerafinRada Naukowa:

 • dr hab. Tomasz Aleksandrowicz - Przewodniczący,
 • dr hab. Bartosz Bolechów,
 • dr hab. Robert Borkowski,
 • mjr dr Michał Fiszer,
 • prof. Zdzisław Galicki,
 • prof. zw. Kuba Jałoszyński,
 • Michał Jaworski,
 • dr Krzysztof Karolczak,
 • prof. Jerzy Kasprzak,
 • prof. Barry Kellman (DePaul University, College of Law),
 • dr Paweł Kobus,
 • dr hab. Jerzy Konieczny,
 • prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz,
 • dr Stanisław Kulczyński,
 • dr Katarzyna Maniszewska,
 • Andrzej Mroczek,
 • Paulina Piasecka,
 • dr Eric Shibuya (Asia-Pacific Center for Security Studies),
 • prof. dr hab. Piotr Sienkiewicz,
 • dr Robert Socha,
 • dr Bogusław Szlachcic,
 • Damian Szlachter,
 • dr Jarosław Tomasiewicz,
 • dr hab. Bernard Wiśniewski,
 • dr hab. Sebastian Wojciechowski,
 • Ś.P. prof. dr hab. Robert Mroziewicz,
 • Ś.P. Mariusz Handzlik.


Partnerzy

Wśród instytucji, które współpracują z CBnT CC znajdują się: