Lider bezpieczeństwa

Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas serdecznie zaprasza na szkolenie "Lider bezpieczeństwa. Przetrwają przygotowani: jak pozostać bezpiecznym w sytuacji zagrożenia terrorystycznego?". Szkolenie poświęcone będzie przetrwaniu w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Wśród najważniejszych tematów znajdą się: - analiza zamachów w Bombaju i w Paryżu,

 • algorytm postępowania w sytuacji ataku z wykorzystaniem taktyki "active shooter”,
 • procedura postępowania w sytuacji zagrożenia bombowego,
 • metodologia przekazywania pozyskanych informacji i umiejętności.


Szkolenie skierowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie, instytucji lub organizacji,
 • wszystkich, którzy świadomi są tego, że zagrożenia terrorystyczne obecne są w otoczeniu Polski i Polaków oraz chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające przetrwać w obliczu takiego zagrożenia.


Podczas szkolenia wykorzystane zostaną następujące metody:

 • wykład interaktywny z udziałem uczestników
 • prezentacje multimedialne
 • pokazy wybranych dla celów szkoleniowych materiałów audiowizualnych
 • formy warsztatowe
 • symulacja zdarzenia terrorystycznego pozwalająca na wskazanie i przyswojenie podstawowych procedur i algorytmów działania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego


Uwaga: podczas szkolenia wykorzystana zostanie autorska metoda „LIDER”, zastosowana między innymi w ramach ćwiczenia działowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz na lotnisku Balice.

EFEKTY SZKOLENIA

Osoby biorące udział w szkoleniu:

 • posiądą wiedzę na temat najnowszych taktyk stosowanych przez ugrupowania terrorystyczne w warunkach wielkomiejskich
 • dowiedzą się jak skutecznie reagować na takie zdarzenia dla podniesienia bezpieczeństwa własnego i osób w najbliższym otoczeniu
 • szczegółowo zapoznane zostaną z algorytmami postępowania w wypadku zagrożenia typu "active shooter" i procedurami na wypadek zagrożenia bombowego
 • posiądą podstawowe umiejętności w tym obszarze w wyniku symulacji sytuacji zagrożenia i reagowania
 • uzyskają certyfikat "LIDER BEZPIECZEŃSTWA" wystawiany przez Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • Krzysztof Liedel, Dyrektor CBnT CC, ekspert w zakresie taktyki ugrupowań terrorystycznych i koordynacji przeciwdziałania tym zagrożeniom, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 • Grzegorz Cieślak, Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych, ekspert w zakresie zapobiegania zagrożeniom z użyciem materiałów wybuchowych z uprawnieniami instruktora minerstwa-pirotechniki
 • Andrzej Mroczek, Koordynator ds. Szkoleń, ekspert w zakresie działań dochodzeniowo-śledczych i zapobiegania zagrożeniem w obszarze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu
 • Paulina Piasecka, wicedyrektor CBnT ds. programowych, specjalistka w zakresie profilaktyki i komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Sobota
09:00-10:00 rejestracja i zakwaterowanie
10:00-10:30 wprowadzenie do szkolenia
10:30-11:00 zamachy w Bombaju (case study)
11:00-11:30 zamachy w Paryżu (case study)
1:30-13:30 reagowanie na zagrożenia z wykorzystaniem materiałów i urządzeń wybuchowych
14:00-15:00 obiad
15:00-17:00 reagowanie na zagrożenia z wykorzystaniem taktyki "active shooter"
17:00-18:00 metodologia przekazywania wiedzy
18:30 kolacja integracyjna i rozmowy kuluarowe z ekspertami

Niedziela
08:00-09:30 śniadanie
09:30-10:00 briefing dot. symulacji
10:00-12:00 symulacja sytuacji zagrożenia terrorystycznego
12:00-12:30 omówienie wyników symulacji
12:30-13:00 certyfikacja i zakończenie szkoleniaZGŁOSZENIA
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłosić się pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :

 • otrzymają formularz zgłoszeniowy i dane dotyczące wpłaty
 • termin przesłania zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty: 1 marca 2016 r.


KOSZT (obejmuje szkolenie, wyżywienie, nocleg i certyfikat) - 820 PLN netto

MIEJSCE:
Centrum Konferencyjne Pałac Ossolińskich, ul. Kościelna 43, 08-320 Sterdyń

DATA:
12-13 marca 2016 r.


Organizatorzy szkolenia:


Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu w razie wystąpienia przyczyn od nich niezależnych.

PROGRAM I INNE INFORMACJE NA TEMAT SZKOLENIA W FORMIE PREZENTACJI