Eksperci CBnT

Centrum Badań nad Terroryzmem tworzą ludzie - pracujący z pasją i oddaniem na rzecz powiększania swojej wiedzy i pogłębiania zrozumienia jednego z najistotniejszych i najbardziej złożonych zjawisk we współczesnym świecie.


dr Krzysztof Liedel, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem - doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania.

 

dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Przewodniczący Rady Naukowej CBnT - doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego publicznego. Wieloletni analityk polityczny, łączący działalność naukową z praktyką. Pracował w Urzędzie Ochrony Państwa i Zespole Doradców Prezydenta RP. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z terroryzmem międzynarodowym, analizą informacji, rolą służb specjalnych w stosunkach międzynarodowych, zagadnieniami obowiązywania prawa Unii Europejskiej w krajowych porządkach prawnych oraz przemianami suwerenności państwa narodowego. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Analizy Informacji. Autor i współautor wielu publikacji na temat bezpieczeństwa imędzynarodowego.

 

Paulina Piasecka, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych - absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka rządu Stanów Zjednoczonych. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Jedna z autorów publikacji „Analiza informacji. Teoria i praktyka”. Obecnie Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Andrzej Mroczek, Koordynator ds. Szkoleń - wykładowca Podyplomowych Studiów Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas,  Studium Podyplomowego Psychologii Śledczej w Szkole Wyższa Psychologii Społecznej, ekspert w zakresie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej oraz edukacji i zarządzania w stanach nadzwyczajnych i kryzysowych. Członek Rady Programowej CBnT CC. Ekspert Centrum Komunikacji Kryzysowej i Psychologii Śledczej. Autor publikacji prasowych i naukowych min. współautor książki „Terror w Polsce – analiza wybranych przypadków”. Były funkcjonariusz Policji i służb specjalnych oraz główny specjalista Wydziału ds. Terroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Grzegorz Cieślak, Koordynator Zespołu Analiz Zamachów Bombowych - specjalista w zakresie terroryzmu bombowego, analityk specjalizujący się w sytuacjach konfliktowych na terenie Bliskiego i Środkowego Wschodu. Członek Rady Programowej  Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, wykładowca Podyplomowych Studiów w Zakresie Analizy Bezpieczeństwa i Zagrożeń Terrorystycznych Collegium Civitas.

 

 

Agnieszka Hejduk, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej - absolwentka stosunków międzynarodowych Collegium Civitas; stypendystka Universitat Autonoma de Barcelona; doradca ds. edukacji w Grupie Zarządzania i Rozwoju Dystryktów na IX i X zmianie PKW Afganistan.

 

 

 

dr Łukasz Tolak, Koordynator Zespołu ds. Badań nad Proliferacją Broni Masowego Rażenia - politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Zainteresowania badawcze obejmują m.in. problematykę proliferacji broni masowego rażenia, terroryzmu, surowców energetycznych i alternatywnych źródeł energii.

 

 

 

Tomasz Serafin, Koordynator Zespołu ds. Badań nad Otwartymi Źródłami Informacji – zajmuje się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zagadnieniami związanymi z działalności służb specjalnych. Redaktor naczelny czasopism branży bezpieczeństwa „Ochrona Mienia i Informacji” oraz „Travel Risk Management”. Autor i współautor publikacji na temat działalności wywiadowczej i bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

 

 

prof. zw. Kuba Jałoszyński, członek Rady Naukowej – od ponad 25 lat zajmuje się problematyką związaną z walką i przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym. Przez 23 lata służył w warszawskim pododdziale antyterrorystycznym, w tym przez 9 lat jako jego dowódca. Wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica. Jego dorobek naukowy to kilkanaście monografii, podręczników i skryptów oraz ponad 60 artykułów i referatów poświęconych problematyce antyterroryzmu. Na uwagę zasługują zwłaszcza książki: Pododdział antyterrorystyczny – uzbrojenie i wyposażenie (Warszawa 2001), Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce? (Warszawa 2001), Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych (Warszawa 2001), Koncepcja współczesnych działań antyterrorystycznych (Warszawa 2003).

 

Katarzyna Maniszewska, członek Rady Naukowej – doktor nauk humanistycznych, absolwentka germanistyki i dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z terroryzmem i ekstremizmem politycznym, podejmując zarówno tematy medioznawcze, jak i politologiczne.Autorka książki "Terroryzm a media" oraz licznych publikacji poświęconych m.in. medialnemu obrazowi terroryzmu oraz roli środków masowego komunikowania w strategii ugrupowań terrorystycznych.

 

dr hab. Bartosz Bolechów, członek Rady naukowej – absolwent i pracownik Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych). Jego badania koncentrują się wokół problematyki przemocy politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska terroryzmu. Wśród jego najważniejszych prac wymienić warto publikację "Terroryzm w świecie podwubiegunowym", jedną z najpełniejszych polskich monografii dotyczących tego zjawiska.

 

 

dr Bogusław Szlachcic, członek Rady Naukowej – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Obrony Narodowej, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; doktor nauk wojskowych - obecnie pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej zajmujący się problematyką profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. Autor i współautor wielu opracowań i publikacji z zakresu bezpieczeństwa narodowego, terroryzmu, strategii oraz zarządzania reagowaniem kryzysowym w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński, członek Rady Naukowej – były wykładowca Akademii Obrony Narodowej, pełnił służbę w jednostkach specjalnych i powietrzno-desantowych. Zajmuje się problematyką współczesnego terroryzmu i jego zwalczania oraz wykorzystania do tego celu jednostek wojskowych a także taktyką działań specjalnych i AT oraz szkoleniem jednostek specjalnych. Autor szeregu opracowań i artykułów dotyczących tej problematyki.

 

 

dr hab. Robert Borkowski, członek Rady Naukowej – politolog, specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Pracownik Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz kierownik Zakładu Polityki Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Stypendysta Departamentu Stanu USA. Zajmuje się problematyką fundamentalizmu religijnego, kulturami Bliskiego Wschodu a także socjologią społeczeństwa polskiego oraz bezpieczeństwa publicznego. Autor m.in. książek „Terroryzm ponowoczesny-studium z antropologii polityki”, „Fundamenty Europy”, „Cywilizacja-Technika-Ekologia”. Redaktor wielu prac zbiorowych (Kierował dziesięcioma grantami-projektami badawczymi opinii społecznej.

 

Dobry duch CbnT CC:

Agata Obrocka-Aleksandrowicz - absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW, nauczycielka nauczania początkowego i języka niemieckiego, kobieta renesansu obdarzona licznymi talentami. W CBnT realizuje swoją pasję fotograficzną. Dla CBnT - inne pasje, m.in. malarskie, dzięki czemu życie Centrum ma więcej niż jeden wymiar!