Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas prowadzi badania związane z tym zjawiskiem, zarówno pod kątem istoty zagrożeń terrorystycznych, jak i metod zwalczania tych zagrożeń i przeciwdziałania im. Realizując te cele CBnT CC organizuje konferencje i seminaria naukowe oraz publikuje prace, w których jego przedstawiciele podejmują tematykę skoncentrowaną wokół analiz terroryzmu oraz prognozowania rozwoju zjawisk z nim związanych.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz profilu Centrum na Facebook'u.